image

Fasády

Fasády tvoří důležitou součást budovy. U zdobených a historických fasád to platí dvojnásob. Proto i my se snažíme fasádám vrátit jejich původní krásu a vzhled. Samozřejmostí je tažení říms a šambrán, modelování chybějící štukové výzdoby, zhotovení reliéfů, konzolí, kuželek, váz. Používáme odzkoušené a nezávadné materiály.


Kutná HoraKutná Hora
Gymnázium Jihlava-před opravou atikyGymnázium Jihlava-po opravěJugoslávská 3,Praha -rekonstrukce fasády-předJugoslávská 3,Praha -po rekonstrukci fasády